Kurs przygotowujący do pracy instruktora narciarstwa.

kurs instruktora narciarstwa 

Nasze kursy odbywają się w górach całej Polski, w takich miastach jak Szklarska Poręba, Zakopane, Szczyrk. Aktualne terminy znajdują się w tekście poniżej.

 

Uwaga:

W 2022 roku uległy zmianie przepisy dotyczące pracy w zakresie instruktora narciarstwa i instruktora snowboardu. Poniżej najważniejsze informacje:

Kwalifikacje nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym, a także nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym, włączono do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Warunkiem przystąpienia do walidacji jest przedstawienie dokumentów poświadczających:

 • ukończenie kursu udzielania pierwszej pomocy w wymiarze nie mniejszym niż 8 godzin, nie wcześniej niż na 3 lata przed przystąpieniem do walidacji,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia szkolenia narciarskiego,
 • ukończone 18 lat,
 • oświadczenie o niekaralności związanej z wykonywaniem działalności zawodowej w obszarze objętym kwalifikacją,
 • posiadanie ważnego ubezpieczenia OC instruktora lub wychowawcy,
 • odbycie 14-dniowej praktyki w szkole narciarskiej, w tym min. 50 godzin w zakresie szkolenia dzieci.

 

Ponadto wymagany jest dyplom ukończenia szkoły średniej. Osoba przystępująca do walidacji musi posiadać sprawny sprzęt narciarski (narty, buty i kije), kask narciarski i gogle, ochraniacze slalomowe oraz ubiór narciarski.

Po pozytywnym przejściu walidacji następować będzie proces certyfikacji i dopiero na podstawie Certyfikatu Kwalifikacji Zawodowej wydanego przez uprawnioną do tego instytucję osoba będzie mogła być nauczycielem narciarstwa w wybranej przez siebie kwalifikacji.

W tym miejscu wskazujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji taki certyfikat jest ważny przez 3 lata. Warunkiem przedłużenia jest odbycie doszkolenia unifikującego w wymiarze min. 15 godzin zajęć na śniegu i 5 godzin wykładów, prowadzonego przez Instytucje Certyfikujące kwalifikację "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie zaawansowanym" lub podmioty przez nie wskazane. Zaś w przypadku nauczania narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym certyfikat jest ważny przez 3 lata. Warunkiem przedłużenia jest odbycie doszkolenia unifikującego w wymiarze minimum 15 godzin zajęć na śniegu i 5 godzin wykładów, prowadzonego przez Instytucje Certyfikujące kwalifikację "Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci" lub podmioty przez nie wskazane (Obwieszczenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Nauczanie narciarstwa alpejskiego na poziomie rekreacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem dzieci” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji).

Na dzień dzisiejszy nie ma instytucji certyfikującej, ale prawdopodbnie będzie to SITN (SITS snowboard).

 

Dlaczego zatem warto zrobić kurs? 

 • Kurs to podniesienie Twoich kwalifikacji.
 • Stajesz się atrakacyjniejszą osobą na rynku pracy.
 • Na kursie dowiesz się jak uczyć narciarstwa. Poznasz osoby, które pracują w tym zawodzie. 
 • Kurs to zazwyczaj pierwszy krok w Twojej zawodowej karierze.

 

Wybierając nasz kurs nauczysz się: 

 • jak przygotować się do pracy z dziećmi i dorosłymi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia na stoku z dziećmi i dorosłymi 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie

Dla najlepszych absolwentów praca i możliwośc odbycia praktyki w zaprzyjaźnionych szkółkach. 

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego

  

Kończąc kurs w Centrum Szkolenia Kadr otrzymujesz: 

 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim

 

Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

 

Najbliższe kursy:

17-23 grudzień 2022- Szklarska Poręba - wolne miejsca (zapisy ponieżej)

7-13 stycznia 2023- Szklarska Poręba - wolne miejsca (zapisy ponieżej)

 

Cena specjalistycznej: 1590 zł

 

Zakwaterowanie 60-70 zł doba, koszt karnetów 400 - 600 zł ustalane w czasie kursu. Dostosowujemy do panujących warunków na stokach i umiejętnosci grupy. Szczegóły przesyłamy na podany adres email po wybraniu terminu i miejsca kursu. 

 

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Zalecane ubezbieczenia narciarskie (we własnym zakresie) - kliknij tu.

 

Formularz zgłoszenia wypełnij teraz: