Tyle osób obserwuje nas na FB - dołącz i Ty!

Zdobądź uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej o spec. Narciarstwo Zjazdowe w jeden tydzień. Dla najlepszych możliwość uzyskania Instruktora Sportu z Narciarstwa Zjazdowego. Praca marzeń w zasięgu ręki! Zobacz szczegółowe informacje i zapisz się teraz!

kurs instruktora narciarstwa 

Nasze kursy odbywają się w górach całej Polski, w takich miastach jak Szklarska Poręba, Zakopane, Szczyrk. Aktualne terminy znajdują się w tekście poniżej.

Wybierając nasz kurs nauczysz się: 

 • jak przygotować się do pracy z dziećmi
 • jak prawidłowo przeprowadzić zajęcia na stoku z dorosłymi 
 • gdzie szukać pracy po zakończonym kursie

Dla najlepszych absolwentów praca w zaprzyjaźnionych szkółkach! 

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest: 

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia poświadczony przez lekarza
 • wykształcenie średnie lub branżowe poświadczone świadectwem (Instr. Sportu)
 • przesłanie formularza zgłoszeniowego
 • dołączenie 1 zdjęcia w formacie 35x45 mm
 • ukończenie części ogólnej kursu. 

 

Legitymacja instruktora rekreacji ruchowej lub instruktora sportu z naciarstwa zjazdowego wystawiana jest w terminie 2-3 tygodni po zdanym egzaminie.  

Kończąc kurs w Centrum Szkolenia Kadr otrzymujesz: 

 • certyfikat ukończenia kursu w języku polskim
 • plastikową legitymację polsko/angielską 
 • tradycyjną czerwoną legitymację instruktora w języku polskim

legitmacja centrum szkolenia kadr 12

Wszystkie legitymacje wydaje Centrum Szkolenia Kadr. Centrum Szkolenia kadr posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Katowicach pod numerem 2.24/00300/2016 jeżeli jesteś osobą bezrobotną Twój kurs może być nawet w 100% sfinansowany przez Urząd Pracy.

CZĘŚĆ SPECJALISTYCZNA

16-22 grudzień 2021- Szklarska Poręba - wolne miejsca (zapisy ponieżej)

2-8 stycznia 2022- Szklarska Poręba - wolne miejsca (zapisy ponieżej)

27 luty - 4 marca 2022- Szklarska Poręba - wolne miejsca (zapisy ponieżej)

 

cena części specjalistycznej: 1590 zł

dla najlepszych możliwość uzyskania legitymacji instruktora sportu: 200 zł

 

CZĘŚĆ OGÓLNA:

cena cześci ogólnej: 200 zł

Egzamin z części ogólnej odbywa się w czasie trwania kursu. Natomiast materiały wysyałamy po wypełnieniu zgłoszenia na podany adres email. Zwolnieni z części ogólnej są: absolwenci AWF (licencjat, magisterskie), absolwenci Turystyki i Rekreacji (licencjat, magisterskie), instruktorzy rekreacji ruchowej, sportu, trenerzy.

Zakwaterowanie 30-50 zł doba, koszt karnetów 300 - 500 zł ustalane w czasie kursu. Dostosowujemy do panujących warunków na stokach i umiejętnosci grupy. Szczegóły przesyłamy na podany adres email po wybraniu terminu i miejsca kursu. 

 

Zobacz jak było w zeszłym roku:

https://www.youtube.com/watch?v=HYVcD0h_srI 

 

 

UWAGA:

Ilość miejsc jest ograniczona. O wstępnym zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Zalecane ubezbieczenia narciarskie (we własnym zakresie) - kliknij tu.

 

Formularz zgłoszenia wypełnij teraz: